Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển giáo viên mầm non năm 2017 như sau: 1. Cơ cấu và số lượng cần tuyển: Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II, Hạng III, Hạng IV. Cụ thể số lượng từng Hạng như sau: + Giáo viên mầm non Hạng II: 05 chỉ tiêu + Giáo viên mầm non Hạng III: 05 chỉ tiêu + Giáo viên mầm non Hạng IV: 40 chỉ tiêu
Căn cứ Kế hoạch số /KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND thành phố Việt Trì về việc xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị...
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2017
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày...
I. VỊ TRÍ, GIÁ KHỞI ĐIỂM VÀ TIỀN ĐẶT TRƯỚC: 1. Vị trí ô đất. 1.1. Phường Bạch Hạc: Mười bốn ô đất thuộc khu Phong Châu (Ô đất số 3; ô đất số 4; từ ô đất số 6 đến ô đất số 16 và ô đất số 18) + Phía Đông Nam giáp khu đất đã đấu giá. + Phía Đông Bắc...
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở
(Cập nhật ngày: 04/08/2017 17:01)
UBND thành phố Việt Trì phối hợp với Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group tổ chức đấu giá 77 ô đất tại khu vực Đồng Láng Cầu, thuộc phường Gia Cẩm và phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Cụ thể như sau:
Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2017 như sau:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số...
Theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định nhiệm kỳ của Trưởng khu dân cư, Phó trưởng khu dân cư, quy định số lượng, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư;...
Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hiện nay, UBND Thành phố đã hoàn thành Dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 Thành phố Việt Trì. Để có căn cứ...
1. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Việt Trì. - Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra hồ sơ ngay sau khi nhận hồ...
Thực hiện Điều 43 của Luật Đất đai ngày 29/11/2013 về lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Quyết tâm xóa bỏ sản xuất gạch xây đất sét nung
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung; xóa bỏ hoạt động sản xuất, hạn chế sử dụng gạch xây đất sét nung, Hiện nay, TP Việt Trì đang triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành...
  Thông Báo
Thông báo: Về việc xét tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017
Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển giáo viên mầm non năm 2017 như sau: 1. Cơ cấu và số lượng cần tuyển: Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II, Hạng III, Hạng IV. Cụ thể số...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

10-17°C
18/12

8-16°C
19/12

8-18°C