Nhằm tuyển chọn những công dân có đủ sức khỏe, phẩm chất, văn hóa để phục vụ Quân đội và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thành phố Việt Trì đã triển khai kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.

Để làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển, từ Thành phố đến cơ sở sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Công an nhân dân và các Thông tư, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển quân, nhất là đối với công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, để công dân hiểu và nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm trong Luật Nghĩa vụ quân sự và tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Thành phố yêu cầu các xã, phường chỉ đạo sơ tuyển, chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo công khai dân chủ, công bằng, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác khám tuyển cấp Thành phố cần đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Tại các xã, phường, công tác khám sơ tuyển được triển khai từ việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tại đơn vị mình do đồng chí Chủ tịch UBND làm Chủ tịch Hội đồng, thực hiện sơ tuyển theo 4 tiêu chuẩn: Thể lực, tuổi đời, văn hóa, chính trị theo đúng nội dung sơ tuyển do BCH Quân sự thành phố hướng dẫn cụ thể. Ở cấp Thành phố, công tác khám sức khỏe sẽ được thực hiện khi số công dân đủ điều kiện sau khi tổ chức khám tuyển cấp xã, phường hoàn thành. Tại khối cơ quan, công ty, doanh nghiệp không tổ chức sơ tuyển mà căn cứ vào số công dân đủ điều kiện để tiến hành khám tuyển ở Thành phố. Theo kế hoạch, công tác sơ tuyển ở cấp xã phường sẽ bắt đầu từ ngày 18/10 đến 31/10/2021; tổ chức khám tuyển sức khỏe cấp Thành phố dự kiến bắt đầu từ ngày 08/11 đến 26/11/2021.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Ban chỉ huy Quân sự thành phố, Phòng y tế, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan cùng phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện công tác sơ tuyển, khám tuyển theo đúng Luật./.

 

Minh Chính
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang