Là 1 xã nằm ở phía Bắc thành phố Việt Trì, xã Thuỵ Vân có tổng diện tích 998ha, 4.346 hộ gia đình, hơn 14.537 khẩu, được chia thành 7 khu hành chính (có 2 khu theo Đạo thiên chúa giáo là Nỗ Lực và Vĩnh Phú). Đảng bộ xã Thụy Vân có 16 chi bộ và 510 đảng viên. Đảng ủy, chính quyền nhân xã Thụy Vân có bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội, nhân dân xã Thụy Vân có truyền thống đoàn kết cần cù chịu khó, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, cơ sở vật chất hạ tầng ngày càng củng cố, các tiêu chí về nông thôn mới phát huy hiệu quả, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập ngày càng tăng lên.

Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng bộ và nhân dân xã đã đoàn kết thống nhất, tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của Thành phố, kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Với sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 địa phương đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong mọi lĩnh vực. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ bình quân đạt 1.847 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 36,6 %/ năm (vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra là tăng bình quân từ 20 - 25%/năm) Thu ngân sách bình quân đạt 7.956 triệu đồng/năm, tăng bình quân hàng năm là 25 % (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội tăng bình quân từ 8 - 10%). Xã đã duy trì 100% hộ dùng nước sạch, được dùng điện. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa đạt 95%/năm; Số hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1%. Hàng năm, xã đã giải quyết việt làm cho 702 lao động. Kết nạp 26 đảng viên mới, đạt 57 % so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tỷ lệ chi bộ TSVM đạt 50 % theo hướng dẫn mới. Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đạt vững mạnh và đạt khá trở lên. Chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy lợi thế trên địa bàn xã có Khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Phú Thọ với gần 60 nhà mày xí nghiệp, thu hút trên 25 nghìn lao động. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy xã đã định hướng, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu tập trung phát triển mạnh ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến nay, toàn xã có 03 xưởng cơ khí tư nhân, 38 cơ sở gò hàn nhôm kính, 36 cơ sở làm nghề mộc xây dựng và gia dụng, hàng trăm hộ gia đình có cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ, nghề phụ gia đình phát triển, dịch vụ nhà trọ thu hút gần 2000 người ở trọ; hình thành khu dịch vụ bán hàng với 29 ki ốt trên tuyến đường vào khu công nghiệp Thụy Vân… Sản xuất vật liệu xây dựng hàng năm đạt 25 triệu viên gạch, giá trị sản xuất vật liệu xây dựng đạt 26,4 tỷ đồng. Xã còn có 49 doanh nghiệp tư nhân là con em của xã, trong đó 40 doanh nghiệp làm nghề xây dựng, có 9 doanh nghiệp làm nghề thương mại, dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn ước đạt 1.847 tỷ đồng/năm, tăng bình quân 36,6 %/ năm so với kế hoạch. Từ kết quả đã đạt được trong phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, có thể khẳng định, đây là khâu đột phá, là hướng phát triển trọng điểm của xã, tốc độ phát triển luôn đạt mức cao, đã thu hút, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, tạo thu nhập, nâng cao đời sống vật chất cho người dân trong xã.

Thực hiện khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đầu tư kết cấu hạ tầng và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản đã được hoàn thành như: Xây dựng các tuyến đường ngõ xóm bê tông đạt 97%; mở rộng rải nhựa xong tuyến đường từ đầu làng xóm Ngoại đi đường ADB; mở rộng tuyến đường từ UBND xã đi Minh phương; Nâng cấp sửa chữa phân hiệu 2 trường tiểu học Thống nhất khu Cẩm Đội. Bên cạnh những công trình đầu tư theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy, UBND xã cũng đã tích cực chỉ đạo, tích cực huy động các nguồn lực, thu được trên 27 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã, nhiều công trình giao thông đã được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã như tuyến đường rải nhựa từ trụ sở UBND xã đi đường ADB, tuyến từ cổng Trưởng tiểu học Thống Nhất đi đường ADB; xây dựng Nhà văn hóa Phú Hậu. Công trình bếp bán trú và nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học trường tiểu học; Xây dựng nhà ăn bán trú Trường mầm non; nhà lớp học 2 tầng 10 phòng học trường THCS Thụy Vân…

Để có được những kết quả đó, công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng ủy xã quan tâm chỉ đạo, phổ biến kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Thông qua việc tham gia học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy Phú Thọ, Thành ủy Việt Trì, đặc biệt tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số: 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hàng năm, đảm bảo 100% các đồng chí Đảng viên các chi bộ viết bản đăng ký nêu gương và kiểm điểm kết quả thực hiện vào dịp cuối năm. Qua kết quả kiểm điểm, đánh giá, các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ, các cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không có Đảng viên vi phạm 19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định số 47 -QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Ông Lê Anh Hào - Bí thư Đảng ủy xã Thụy Vân cho biết “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được Đảng ủy xã quan tâm, chú trọng. Hàng năm Đảng ủy - UBKT Đảng ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và đã tổ chức 02 đến 03 cuộc kiểm tra, giám sát/năm đối với các cá nhân, tổ chức thuộc quyền quản lý. Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã uốn nắn kịp thời những thiếu sót tồn tại để chi bộ Đảng và đảng viên khắc phục sửa chữa”

Thời gian tới, Thụy Vân sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ Đảng viên, tập trung xây dựng tổ chức Đảng TSVM, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có khả năng thực tiễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ đã đề ra./.

 

Ngọc Hà – Tiến Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang