Sáng ngày 6/7, Việt Trì đã tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính vừa làm vừa học, khóa học 2019 - 2020. Tới dự có đồng chí Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực thành ủy; Cao Trần Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy, Giám đốc T rung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian 12 tháng, 72 học viên là cán bộ công chức, đảng viên trên địa bàn thành phố Việt Trì được tiếp thu và tìm hiểu nội dung của 7 học phần, gồm: Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, Đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

          Khóa học sẽ giúp học viên vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời có bản lĩnh chính trị vững vàng để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cùng những biểu hiện của “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

 
Ngọc Hà – Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang