Ngày 16/11/2021, Thành ủy Việt Trì đã tổ chức lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2021 cho 126 đảng viên mới được kết nạp Đảng từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy.

Trong thời gian 8 ngày, các đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập 10 bài bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cương quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đây là những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng Việt Nam… Tham gia lớp học, đã giúp cho các học viên được học tập, trao đổi, thảo luận, làm giàu vốn tri thức để từ đó, xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu, rèn luyện cụ thể để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên.

Kết thúc lớp học sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và được cấp giấy chứng nhận theo quy định./.

 

Ngọc Hà – Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Văn minh Đô thị
Hội LHPN phường Dũu Lâu ra mắt “tuyến phố văn minh”
Sáng 19/12, Hội LHPN phường Dữu Lâu đã tổ chức lễ ra mắt “tuyến phố văn minh”. Dự buổi lễ có lãnh đạo Hội LHPN thành phố, Đảng ủy, Chính quyền địa phương.
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang