Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT- BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng sáu mươi lăm (65) ô đất thuộc địa bàn phường Vân Cơ, phường Vân Phú, phường Dữu Lâu, phường Tiên Cát, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

 Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

 Bước giá (đồng/ô đất)

I

Ba mươi lăm (35) ô đất thuộc Khu 1, phường Vân Cơ

1

Ô đất số L01

114,6

687.600.000

90.000.000

50.000.000

2

Ô đất số L02

97,9

489.500.000

90.000.000

50.000.000

3

Ô đất số L03

109

545.000.000

90.000.000

50.000.000

4

Ô đất số L04

120,2

601.000.000

90.000.000

50.000.000

5

Ô đất số L05

108,7

543.500.000

90.000.000

50.000.000

6

Ô đất số L06

116,5

582.500.000

90.000.000

50.000.000

7

Ô đất số L07

124,3

621.500.000

90.000.000

50.000.000

8

Ô đất số L08

132

660.000.000

90.000.000

50.000.000

9

Ô đất số L09

193,4

967.000.000

90.000.000

50.000.000

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm

(đồng/ ô đất)

 Tiền đặt trước

(đồng/ ô đất)

 Bước giá (đồng/ô đất)

10

Từ ô đất số L10 đến ô đất số L17, từ ô đất số L22 đến ô đất số L27, từ ô đất số L30 đến ô đất số L36

90

450.000.000

90.000.000

50.000.000

11

Ô đất số L18

158,3

949.800.000

90.000.000

50.000.000

12

Ô đất số L21

174

1.044.000.000

90.000.000

50.000.000

13

Ô đất số L28

94

564.000.000

90.000.000

50.000.000

14

Ô đất số L29

105,7

634.200.000

90.000.000

50.000.000

15

Ô đất số L37

87,6

525.600.000

90.000.000

50.000.000

II

Năm (05) ô đất thuộc lô đất ĐO3 (lô đất TM5) thuộc quy hoạch hạ tầng hai bên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn nút C10 - khu đô thị mới Bắc Việt Trì), thuộc khu 5, phường Vân Phú

1

Ô đất số 71D

90,0

2.520.000.000

500.000.000

100.000.000

2

Ô đất số 72

279,0

7.812.000.000

1.500.000.000

300.000.000

3

Ô đất số 69

70,0

1.750.000.000

280.000.000

100.000.000

4

Ô đất số 13

63,9

1.405.800.000

280.000.000

100.000.000

5

Ô đất số 10

270,0

4.320.000.000

500.000.000

200.000.000

III

Một (01) ô đất tại đồi Cây Mốc, phường Dữu Lâu

1

Ô đất số L01

100,0

3.500.000.000

700.000.000

300.000.000

IV

Mười tám (18) ô đất băng 2 đường Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn phường Tiên Cát

1

Ô đất số LK2-5, ô đất số LK2-9,  từ ô đất số LK3-11 đến ô đất số LK3-15

111,0

4.440.000.000

840.000.000

400.000.000

2

Ô đất số LK2-10; ô đất số LK3-10

108,0

4.320.000.000

840.000.000

400.000.000

3

Ô đất số LK2-11, LK2-14, từ ô đất số LK3-1 đến ô đất số LK3-4, từ ô đất số LK3-7 đến ô đất số LK3-9

105,0

4.200.000.000

840.000.000

400.000.000

V

Sáu (06) ô đất xóm Khuôn Quãi, xã Phượng Lâu

1

Ô đất số L37

149,6

748.000.000

95.000.000

50.000.000

2

Ô đất số L40, ô đất số L55, ô đất số L57

100,0

500.000.000

95.000.000

50.000.000

3

Ô đất số L45

119,0

595.000.000

95.000.000

50.000.000

4

Ô đất số L74

152,7

763.500.000

95.000.000

50.000.000

- Giá dịch vụ (tạm tính): 59,09 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm. Trường hợp đấu giá không thành giá trị thanh toán được xác định thông qua Hợp đồng ủy quyền.

          - Thông tin chính của lô đất đấu giá:

 + Mục đích sử dụng đất: Đất ở.

 + Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Gửi kèm hồ sơ đăng ký tham gia).

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Từ 8h ngày 22/11/2019 đến hết 16h00 ngày 26/11/2019, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì.

* Chi tiết liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì, số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0210 3 847 184./.

Thông báo: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực  trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Nơi nhận:

- Đài Truyền thanh - TH TP (Để t/b);

- Chủ tịch, PCT UBND TP;

- L­ưu VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

                                     Nguyễn Hữu Nhật

 

UBND thành phố Việt Trì
Các tin khác:
Thông báo (22/01/2020 18:05)
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng cầm quyền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn bộ di sản tư tưởng và cuộc đời hoạt động hơn 60 năm của Người là một kho báu vô giá để lại cho chúng ta hôm nay và muôn đời sau. Di chúc của Người là lời dặn dò cuối cùng, là một sự tổng kết...
  Quản lý đô thị
Việt Trì triển khai thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách, UBND thành phố Việt Trì triển khai thực hiện việc thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường đối với...
  Thông Báo
Quyết định về việc công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" năm 2020
Quyết định về việc công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" năm 2020 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ - NĂM 2020 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH