Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND Thành phố năm 2019. Thường trực HĐND Thành phố tổ chức kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 với các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG KỲ HỌP

          1. Kiện toàn công tác cán bộ.

          - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND, chức danh Ủy viên UBND TP.

          - Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND, chức danh Ủy viên UBND TP.

          - Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu của HĐND Thành phố.

          2. Thông qua 02 Nghị quyết chuyên đề.

          - Đề án Đề án Bảo vệ môi trường Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030.

          - Đề án bổ sung Ngân hàng tên và đặt tên đường, tên phố trên địa bàn Thành phố Việt Trì.         

 II. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN

          1. Thời gian: 14h00, ngày 10/9/2019 (Thứ 3), tại Hội trường Thành ủy.

          2. Thành phần:

          - Đại biểu triệu tập: Đại biểu HĐND Thành phố khóa XX.

- Đại biểu mời:

+ Cấp Tỉnh: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ; UBND Tỉnh Phú Thọ; Ban Tổ chức tỉnh ủy Phú Thọ; Sở Nội vụ Tỉnh Phú Thọ; Đại biểu HĐND Tỉnh khu vực Việt Trì; Báo Phú Thọ.

          + Cấp Thành phố: Chủ tịch UBND Thành phố, UVBTV Thành ủy, Uỷ viên UBND, Trưởng các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội thuộc Thành phố; Trưởng công an; Trưởng ban chỉ huy quân sự; Chánh án Toà án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án; Giám đốc Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Việt Trì; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.

          + Phường,  xã: Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND.

 III. PHÂN CÔNG CÁC BAN HĐND THẨM TRA

          1. Ban Kinh tế -xã hội - HĐND Thành phố.

          - Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Đề án bảo vệ môi trường Thành phố giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030.

          2. Ban Pháp Chế - HĐND thành phố.

          - Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về Đề án bổ sung Ngân hàng tên và đặt tên đường, tên phố trên địa bàn Thành phố Việt Trì.

          Các Ban HĐND Thành phố thẩm tra và hoàn thành báo cáo thẩm tra vào 16h00  ngày 6/9/2019.

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

          1. Tài liệu phục vụ kỳ họp.

          Để chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố yêu cầu UBND chỉ đạo các phòng chuyên môn của thành phố chuẩn bị tài liệu gửi về Thường trực HĐND Thành phố theo tiến độ:

          - Tài liệu phục vụ 02 Ban HĐND thẩm tra gồm: Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết mỗi loại tài liệu 07 bản gửi về Thường trực HĐND Thành phố vào 8h00 ngày 03/9/2019.

          - Tài liệu phục vụ các tổ Đại biểu HĐND thực hiện TXCT gồm: 2 Đề án,  mỗi đề án 35 bộ và 8 bản tóm tắt đề án gửi về Thường trực HĐND Thành phố vào 8h00 ngày 03/9/2019.

          - Tài liệu phục vụ kỳ họp gồm: Đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết mỗi loại 130 bản gửi về Thường trực HĐND Thành phố vào 14h ngày 6/9/2019.

          Văn phòng HĐND&UBND Thành phố có trách nhiệm đôn đốc Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng văn hóa, Phòng quản lý đô thị, Phòng Nội vụ chuẩn bị tài liệu kỳ họp gửi Thường trực HĐND Thành phố đúng thời gian quy định và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp.

          2. Tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

          - Thời gian: Từ ngày 5/9/2019 - 6/9/2019.

          - Nội dung: Tham gia ý kiến đóng góp nội dung 2 đề án trình tại kỳ họp bất thường HĐND Thành phố khóa XX. Với đề án bổ sung Ngân hàng tên và đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố, đề nghị thảo luận sâu về tên đường, tên phố đặt tại phường, xã nơi tổ đại biểu tiếp xúc cử tri.

          - Số lượng điểm tiếp xúc cử tri và số lượng cử tri trên 1 điểm tiếp xúc do Tổ đại biểu HĐND Thành phố quyết định; Tổ đại biểu HĐND thông báo lịch TXCT về Thường trực HĐND Thành phố vào 14h ngày 30/8/2019.

          Đề nghị các Tổ trưởng, tổ phó tổ đại biểu phối hợp với chủ tịch UBMTTQ các phường, xã thống nhất thời gian địa điểm, số lượng thành phần cử tri và thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định. Tổng hợp bằng văn bản ý kiến tham gia, đóng góp của cử tri và thành viên của tổ gửi về Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố vào 8h00 ngày 9/9/2019.

          3. Công tác thông tin về kỳ họp.

          - Đài truyền thanh - truyền hình Thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp và chủ động phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để đăng tin bài về nội dung kỳ họp Bất thường Hội đồng nhân dân Thành phố, trên Báo Phú Thọ; Đài truyền hình Phú Thọ và trên trang thông tin điện tử của Thành phố.

          Trên đây là Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc tổ chức kỳ họp Bất thường Hội đồng nhân dân Thành khóa XX; yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung đảm bảo tiến độ, chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy Việt Trì;

- TT.HĐND-UBND Thành phố;

- UB MTTQ Thành phố;

- Các phòng, ban, đơn vị Tp liên quan;

- Đại biểu HĐND Thành phố;

- CPVP HĐND&UBND Thành phố;

- HĐND, UBND  phường, xã;

- Lưu: VP (HĐ).

 

 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

( Đã ký)

 

 

Từ Thị Thanh Giang

 

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH