Việt Trì: Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Cập nhật ngày: 20/09/2017 12:05
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Hưởng ứng Chiến dịch, thành phố Việt Trì đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, ra quân vệ sinh môi trường… nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân thành phố trong công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

Thực hiện chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch năm 2017 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”, từ ngày 16/9 đến ngày 20/9, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Việt Trì đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổng vệ sinh, thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải, giải tỏa, dọn dẹp các bãi rác, các điểm đổ chất thải không đúng quy định, làm ô nhiễm môi trường; Khơi thông cống rãnh, xử lý các hố nước gây ô nhiễm, dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ, phát quang bờ bụi gần nơi ở, nơi làm việc, nơi công cộng; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh ô nhiễm môi trường.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở kinh doanh, nhà máy, lực lượng vũ trang, học sinh và các tầng lớp nhân dân về việc bảo vệ môi trường, thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phát động hưởng ứng Chiến dịch thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan (như: panô, băng zôn, khẩu hiệu…); Tổ chức phổ biến, quán triệt về các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, nhấn mạnh việc khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, các nguyên nhân dẫn đến suy thoái và ô nhiễm môi trường tại các cơ quan, đơn vị, trường học, địa bàn dân cư, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh… 

Thùy Dung