Giới thiệu về xã Hùng Lô
Cập nhật ngày: 02/10/2018 16:29
Xã Hùng Lô vốn là một làng nhỏ nằm ở phía Bắc thành phố Việt Trì; có diện tích tự nhiên 205,11ha , cách trung tâm tỉnh lỵ Phú Thọ 8 km, cách Núi Hùng - (Đền Hùng) chừng 10km; dân số 6.455 người với 1.919 hộ gia đình, có 14 chi bộ, 10 khu dân cư. Hùng Lô có ranh giới phía đông giáp sông Lô, phía tây giáp xã Kim Đức, phía bắc giáp xã Vĩnh Phú (huyện Phù Ninh), phía Nam giáp xã Phượng Lâu.

        Trải qua quá trình định cư lâu dài, gắn bó cộng đồng trong sản xuất và chiến đấu bảo vệ quê hương, các thế hệ người dân Hùng Lô đã từng bước xây dựng nên hệ thống những công trình văn hóa, tín ngưỡng, công trình tôn giáo có giá trị tinh thần quan trọng như đình, chùa, đền, miếu…Bằng bàn tay tài hoa và khối óc thông minh, sáng tạo, các nghệ nhân An Lão - Hùng Lô khi xưa đã để lại cho hậu thế nhiều công trình văn hóa có sức sống lâu bền và lan tỏa; điển hình là khu di tích lịch sử văn hoá Đình Xốm - Đình Hùng Lô (thuộc quần thể di tích lịch sử văn hoá Đền Hùng).  Đình Hùng Lô hiện vẫn còn lưu giữ nhiều cổ vật quý giá, trong đó tiêu biểu là 5 cỗ kiệu sơn son thiếp vàng và những khí tự lễ hội có niên đại cách ngày nay đã hơn 300 năm. Hơn thế Hùng Lô còn là làng nổi tiếng về truyền thống trong lễ hội rước kiệu từ xưa đến nay. Thời phong kiến, nhiều năm làng Hùng Lô liên tục giành giải nhất. Và Năm Mậu Ngọ - 1918, làng Hùng Lô đã được thưởng “Kỷ niệm Hùng Vương đệ nhất hội” và hiện biển thưởng này vẫn đang được lưu giữ trong đình. Nếu đến đây đúng dịp lễ hội làng Hùng Lô quý vị sẽ được hòa mình trong lễ rước kiệu quy mô rất hoành tráng của làng, đi đến đâu náo động cả một vùng đến đó, với đội rước trên 200 nam trung.

        Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hùng Lô luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lao động cần cù, sáng tạo, qua đó, Hùng Lô cơ bản đạt được những kết quả quan trọng về mọi mặt, cơ cấu kinh tế có bước phát triển khá, hệ thống cơ sở hạ tầng dần được hoàn thiện, bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền luôn được củng cố, hệ thống chính trị từ xã đến khu dân cư luôn được kiện toàn, phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

        Trong thời gian tới UBND xã tập chung chỉ đạo, điều hành kịp thời xác định nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện như: Tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh và của thành phố để người dân áp dụng trong phát triển các ngành du lịch, khai thác tối đa các nguồn lực để phát triển công nghiệp - xây dựng. Tổ chức khai thác và thực hiện tốt kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đâị diện của nhân loại đó là “ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và“ Hát Xoan Phú Thọ”. Xây dựng, triển khai đề án phát triển du lịch trên địa bàn xã một cách có hiệu giúp người dân hướng tới phát triển du lịch cộng đồng.

         Với truyền thống quý báu của con lạc cháu hồng, nhân dân xã Hùng Lô sẽ luôn đoàn kết, hăng say lao động sản xuất, học tập công tác, góp phần thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra./.