Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2017
Cập nhật ngày: 14/11/2018 22:45
Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2017

Quyết định về việc công bố công khai Quyết toán ngân sách thành phố Việt Trì năm 2017