Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 thành phố Việt Trì
Cập nhật ngày: 14/11/2018 22:49
Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 thành phố Việt Trì

Quyết định về việc công bố công khai kết quả thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng  đầu năm 2018 thành phố Việt Trì