Việt Trì: Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu
Cập nhật ngày: 31/05/2019 17:36
Ngày 31/5, UBND thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Hoàng - ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hồng Vân - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

        Theo quy hoạch, từ nay đến năm 2020, thành phố Việt Trì sẽ tiến hành chuyển 1.244,43 ha/4.215,98 ha diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, 1,53 ha diện tích đất nông nghiệp sẽ được chuyển mục đích trong nội bộ, 53,20 ha diện tích đất phi nông nghiệp không phải đất ở sẽ được chuyển sang đất ở. Cũng trong kỳ quy hoạch, thành phố dự kiến sẽ khai thác 6,02 ha diện tích đất chưa sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp. Trong năm đầu, thành phố sẽ thu hồi 581,50 ha diện tích đất nông nghiệp và phi nông nghiệp, thực hiện chuyển 609,53 ha diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, 41,19 ha diện tích đất phi nông nghiệp được chuyển sang đất ở và khai thác 9,52 ha diện tích đất chưa sử dụng đưa vào mục đích phi nông nghiệp. Lập quy hoạch và ban hành kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt sẽ là căn cứ để thành phố Việt Trì sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu đất, bảo vệ môi trường, từ đó, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vân- Tỉnh ủy viên, Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị, địa phương cần nắm chắc và bám sát các quy định về pháp luật đất đai của Nhà nước và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của thành phố Việt Trì để thực hiện chính xác, tránh những sai xót dẫn đến việc vi phạm pháp luật và ảnh hưởng quyền lợi chính đáng của tổ chức, cá nhân; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nghiêm túc xử lý đối với các trường hợp vi phạm; kết hợp tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng hiểu và làm theo; Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, đất quốc phòng an ninh kết hợp làm kinh tế, đất do các đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế tại địa phương…

Minh Chính - Huy Hưng