Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH và CN: đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa lịch sử của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô, Việt Trì
Cập nhật ngày: 07/06/2019 06:20
Ngày 5/6, Sở khoa học và công nghệ cùng đại diện Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Phú Thọ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KH và CN: đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa lịch sử của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô, Việt Trì.

Tại hội nghị, đại diện Sở Khoa học và công nghệ, Phòng Quản lý khoa học, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đã nghe Cơ quan chủ trì cùng chủ nhiệm đề tài và nhóm cán bộ tham gia thực hiện đề tài báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện các nội dung phê duyệt. Bao gồm những khối lượng công việc đã đạt được theo từng nội dung khoa học của Quyết định và thuyết minh phê duyệt; Tiến độ giải ngân kinh phí kèm theo; Kế hoạch triển khai đề tài trong thời gian tới cùng những đề xuất, kiến nghị của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài.

          Đề tài Khoa học: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác giá trị văn hóa lịch sử của các ngôi nhà gỗ cổ tại làng cổ Hùng Lô, Việt Trì do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức chủ trì nhiệm vụ, Thạc sỹ Nguyễn Văn Vấn – Phó chủ tịch UBND thành phố làm chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài khoa học cấp tỉnh, có thời gian thực hiện từ tháng 6/2018 đến tháng 4/2020. Đến nay, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành xây dựng phần thuyết minh, thẩm định thuyết minh, thẩm định kinh phí, hoàn thiện hồ sơ cấp kinh phí; Tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá hiện trạng các ngôi nhà gỗ cổ; Hoàn thiện 3 báo cáo chuyên đề; xây dựng bộ tư liệu, hình ảnh; Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của các ngôi nhà gỗ cổ tại Hùng Lô.

          Đại diện Sở khoa học và công nghệ cùng các đơn vị liên quan đánh giá cao tiến độ và sự nghiêm túc, trách nhiệm của nhóm thực hiện đề tài. Một số ý kiến đóng góp vào báo cáo như nội dung các chuyên đề như cần có sự cụ thể hơn về số liệu, bố cục cần sắp xếp rõ ràng hơn… được đơn vị chủ trì nhiệm vụ, nhóm thực hiện đề tài và chủ nhiệm đề tài tiếp thu và thực hiện trong thời gian tới./.

 

 

Ngọc Hà – Tiến Dũng