Việt Trì: tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Cập nhật ngày: 11/09/2019 21:50
Ngày 11/9, UBND thành phố Việt Trì đã tổ chức tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nhật – Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra Dân số và nhà ở Thành phố Việt Trì; Lãnh đạo Cục thống kê tỉnh; Các thành viên Ban chỉ đạo của thành phố và 23 xã, phường.

Thực hiện Quyết định Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 05/9/2018, thành phố Việt Trì đã thành lập Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở với 14 thành viên do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng Ban, cùng với đó, 23 xã, phường cũng đã hoàn thành công tác thành lập Ban chỉ đạo cấp xã, phường với 224 đồng chí. Các xã, phường đã hoàn thành việc vẽ sơ đồ nền; lập bảng kê tại các địa bàn điều tra. Đúng 0h ngày 01/4/2019, cuộc Tổng điều tra được lần đầu tiên thực hiện bằng phiếu điện tử CAPI, sử dụng trên máy tính bảng và điện thoại thông minh. Ban chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường đã lựa chọn được 182 điều tra viên, 23 tổ trưởng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cuộc điều tra; mỗi điều tra phụ trách ít nhất 02 địa bàn với  bình quân từ 300 đến 350 hộ. Trước đó, Thành phố cũng đã tổ chức được 6 lớp tập huấn lập bảng kê và 5 lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin cho điều tra viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên hoặc đột xuất nhằm đảm bảo chất lượng. Công tác nghiệm thu, bàn giao tài liệu được thực hiện đúng quy trình.

Kết quả, tính đến thời điểm 01/04/2019, Việt Trì có tổng số 59.854 hộ được điều tra, trong đó thành thị có 39.013 hộ, nông thôn có 20.841 hộ; trên địa bàn thành phố có 214.777 người, trong đó khu vực thành thị có 140.935 người, chiếm tỷ lệ 65,61%, khu vực nông thôn có 73.842 người, chiếm tỷ lệ 34,39%; Việt Trì có 105.923 nam, chiếm tỷ lệ 49,31%; 108.854 nữ, chiếm tỷ lệ 50,69%. Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở của thành phố Việt Trì đã hoàn thành với 98,4% điểm kế hoạch và xếp thứ 2 toàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương đã đóng góp ý kiến, bày tỏ những thuận lợi và khó khăn cũng như những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức điều tra.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Phú Thọ đã khen thưởng cho 05 tập thể và 20 cá nhân; UBND thành phố khen thưởng cho 05 tập thể và 19 cá nhân đã được vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019./.

 

Ngọc Hà – Huy Hưng