Việt Trì ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2019
Cập nhật ngày: 08/01/2020 15:14
Ngày 08/01, thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2019. Chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó tư lệnh quân khu 2. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Bí thư đảng ủy Quân sự thành phố Việt Trì chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Trần Hòa - Phó chủ tịch HĐND thành phố; Lê Công Luận - Phó chủ tịch UBND thành phố.

Trong năm 2019, Đảng ủy Quân sự thành phố đã chấp hành nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ trên tất cả các mặt công tác; tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra và nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”. Phát huy kết quả đạt được, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình trong năm 2020, Đảng ủy quân sự thành phố Việt Trì đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự- Quốc phòng năm 2020 với các nhiệm vụ cụ thể: tham mưu với thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ quân sự thành phố.

Cũng trong năm 2019, Thành ủy, UBND thành phố Việt Trì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, phường hoàn thành nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương, nhiều nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành xuất sắc. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân đảm bảo nhanh, gọn và an toàn tuyệt đối. Công tác huấn luyện, xây dựng chính quy và rèn luyện kỹ thuật được thành phố đặc biệt coi trọng, công tác dân quân tự vệ được quan tâm. Đến nay, thành phố đã củng cố, xây dựng lực lượng được 123/123 cơ sở, đạt 100% đầu mối đơn vị. Các công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vận động quần chúng, huy động lực lượng thực hiện công tác phòng thủ dân sự ở địa phương được quan tâm, chú trọng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác- Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó tư lệnh quân khu 2 vui mừng trước những kết quả công tác quân sự quốc phòng mà Việt Trì đã đạt được. Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thiếu tướng yêu cầu Việt Trì cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục làm tốt công tác quân sự  quốc phòng; đảm bảo số lượng và chất lượng tuyển quân năm 2020; xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức chính trị tốt; nắm tình hình và đảm bảo an ninh truyền thống cũng như an ninh phi truyền thống trên địa bàn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Bí thư đảng ủy Quân sự thành phố Việt Trì đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thiếu tương và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng của thành phố Việt Trì trong năm 2020.

 

Nhân dịp này 8 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019 đã được khen thưởng./.

                                 

Minh Chính- Quang Huy