6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì được đặt tên
Cập nhật ngày: 27/05/2020 19:46
Thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2020 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2030, 6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì đã được gắn biển tên.

Việc đặt tên đường phố nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc. Tên gọi các tuyến đường, phố được gắn với tên địa danh, danh nhân, chiến thắng tiêu biểu, tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử.

PTĐT