Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo
Cập nhật ngày: 09/06/2020 10:24
Căn cứ Văn bản số 1038, 1040/SLĐTBXH - VLATLĐ ngày 03/6/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Phú Thọ về việc thông báo kỳ thi và tổ chức thi tuyển lao động theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp năm 2020 và thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn đợt 2 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo

UBND thành phố Việt Trì