LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI BẢNG A VÒNG LOẠI GIẢI BÓNG ĐÁ HẠNG NHÌ QUỐC GIA NĂM 2020
Cập nhật ngày: 14/07/2020 07:43

Lượt

Ngày

Sân

Giờ

MT

Đội – Đội

I

10/7

PVF

16h00’

T1

PVF – Phú Thọ

Hoàng Mai

15h30’

T2

Phù Đổng – Nam Định

Lâm Đồng

15h00’

T3

Lâm Đồng – Trẻ SHB Đà Nẵng

 

 

 

Kon Tum – Nghỉ

II

14/7

Thiên Trường

15h30’

T4

Nam Định - PVF

Việt Trì

16h00’

T5

Phú Thọ - Phù Đổng

Hòa Xuân

16h00’

T6

Trẻ SHB Đà Nẵng – Kon Tum

 

 

 

Lâm Đồng – Nghỉ

III

18/7

Thiên Trường

15h30’

T7

Nam Định – Phú Thọ

PVF

16h00’

T8

PVF – Phù Đổng

Kon Tum

16h00’

T9

Kon Tum – Lâm Đồng

 

 

 

Trẻ SHB Đà Nẵng – Nghỉ

IV

22/7

Kon Tum

16h00’

T10

Kon Tum - PVF

Hòa Xuân

16h00’

T11

Trẻ SHB Đà Nẵng – Nam Định

Lâm Đồng

15h00’

T12

Lâm Đồng – Phù Đổng

 

 

 

Phú Thọ - Nghỉ

V

26/7

Hòa Xuân

16h00’

T13

Trẻ SHB Đà Nẵng – Phú Thọ

Lâm Đồng

15h00’

T14

Lâm Đồng – PVF

Kon Tum

16h00’

T15

Kon Tum – Phù Đổng

 

 

 

Nam Định - Nghỉ

VI

30/7

Kon Tum

16h00’

T16

Kon Tum – Phú Thọ

Hòa Xuân

16h00’

T17

Trẻ SHB Đà Nẵng – Phù Đổng

Lâm Đồng

15h00’

T18

Lâm Đồng – Nam Định

 

 

 

PVF - Nghỉ

VII

03/8

       Lâm Đồng

15h30’

T19

Lâm Đồng – Phú Thọ

Hòa Xuân

16h00’

T20

Trẻ SHB Đà Nẵng – PVF

Kon Tum

16h00’

T21

Kon Tum – Nam Định

 

 

 

Phù Đổng - Nghỉ

VIII

15/8

Việt Trì

16h00’

T22

Phú Thọ - PVF

     Thiên Trường

15h30’

T23

         Nam Định – Phù Đổng

Hòa Xuân

16h00’

T24

Trẻ SHB Đà Nẵng – Lâm Đồng

 

 

 

Kon Tum - Nghỉ

IX

19/8

PVF

16h00’

T25

PVF – Nam Định

Hoàng Mai

15h30’

T26

Phù Đổng – Phú Thọ

Kon Tum

16h00’

T27

Kon Tum – Trẻ SHB Đà Nẵng

 

 

 

Lâm Đồng – Nghỉ

X

23/8

      Việt Trì

16h00’

T28

 Phú Thọ - Nam Định

Hoàng Mai

15h30’

T29

Phù Đổng – PVF

Lâm Đồng

15h00’

T30

Lâm Đồng – Kon Tum

 

 

 

Trẻ SHB Đà Nẵng – Nghỉ

XI

27/8

PVF

16h00’

T31

PVF – Kon Tum

Thiên Trường

15h30’

T32

Nam Định - Trẻ SHB Đà Nẵng

Hoàng Mai

15h30’

T33

Phù Đổng - Lâm Đồng

 

 

 

Phú Thọ – Nghỉ

XII

31/8

      Việt Trì

16h00’

T34

 Phú Thọ - Trẻ SHB Đà Nẵng

PVF

16h00’

T35

PVF – Lâm Đồng

Hoàng Mai

15h30’

T36

Phù Đổng  – Kon Tum

 

 

 

Nam Định – Nghỉ

XIII

04/9

       Việt Trì

16h00’

T37

        Phú Thọ - Kon Tum

Hoàng Mai

15h30’

T38

Phù Đổng - Trẻ SHB Đà Nẵng

 Thiên Trường

15h30’

T39

Nam Định - Lâm Đồng

 

 

 

PVF – Nghỉ

XIV

08/9

      Việt Trì

16h00’

T40

 Phú Thọ - Lâm Đồng

PVF

16h00’

T41

PVF – Trẻ SHB Đà Nẵng

Thiên Trường

15h30’

T42

Nam Định  – Kon Tum

 

 

 

Phù Đổng – Nghỉ

 

Lưu ý: Sân và giờ thi đấu có thể thay đổi, Ban Tổ chức sẽ thông báo trước các trận đấu 07 ngày.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam