Phường Thọ Sơn diễn tập mô hình vây bắt tội phạm
Cập nhật ngày: 09/10/2020 15:33
Nh ằm n êu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh triệt để mọi âm mưu thù địch, phá hoại của các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phường Thọ Sơn, T hành phố Việt Trì vừa tổ chức diễn tập mô hình vây bắt tội phạm.

           Với sự tham gia của 30 cán bộ tổ bảo vệ dân phố Thành Công, Hùng Vương, Sông Thao và Hai Bà Trưng, Thọ Sơn chọn địa bàn khu Hùng Vương để tổ chức diễn tập. Với tình huống đề ra: lợi dụng địa hình khu vực và đêm tối, kẻ gian đột nhập nhà dân trộm tài sản. Người dân phát hiện, nhanh trí hô hoán, Tổ bảo vệ dân phố đã phát hiệu lệnh, cùng với đó, tổ bảo vệ dân phố các khu xung quanh cũng tham gia vây bắt kẻ gian. Nhanh chóng, các lực lượng đã bắt được tội phạm, áp giải về nhà văn hóa và giao lại cho lực lượng công an phường xử lý.

        

           Ngay sau chương trình diễn tập, UBND phường và các lực lượng đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm. Đây cũng là dịp để nhân dân tiếp tục củng cố, nêu cao tinh thần cảnh giác, cùng tích cực tham gia vào phong trào bảo vệ an ninh trên địa bàn; củng cố khối liên gia, cùng đoàn kết xây dựng mô hình an ninh tự quản./.

 

Ngọc Hà – Tiến Dũng