Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Cập nhật ngày: 15/10/2020 14:52
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ thông báo đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Việt Trì. Địa chỉ: Số 1166 Đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184

   3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Quyền sử dụng hai mươi bảy (27) ô đất ở thuộc địa bàn các phường: Dữu Lâu, Tân Dân, Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm
 (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước

 (đồng/ ô đất)

Bước giá

(đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ

(đồng)

   I. Hai mươi hai (22) ô đất tại khu Cửa Rừng, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì

 

1

Ô đất số 165

166,5

    2.331.000.000

    450.000.000

 200.000.000

500.000

2

Từ ô đất số 166 đến ô đất số 169; từ ô đất số 173 đến ô đất số 185

95,0

    1.235.000.000

    200.000.000

100.000.000

500.000

3

Ô đất số 170

86,2

    1.120.600.000

    200.000.000

100.000.000

500.000

4

Ô đất số 171

120,5

    1.687.000.000

    300.000.000

100.000.000

500.000

5

Ô đất số 172

232,8

    3.259.200.000

    600.000.000

300.000.000

500.000

6

Ô đất số 186

184,5

    2.583.000.000

    450.000.000

200.000.000

500.000

II. Một (01) ô đất băng 1 đường Châu Phong thuộc khu vực Đồi Cây Mốc, phường Dữu Lâu

 

 

Ô đất số L01

100

3.200.000.000

   600.000.000

  300.000.000

500.000

  III. Một (01) ô đất ở tại Băng 2, đường Quang Trung, phường Dữu Lâu

 

 

Ô đất số A01

81,9

1.474.200.000

   200.000.000

 100.000.000

500.000

IV. Một (01) ô đất ở tại băng 1 đường Quang Trung kéo dài thuộc tổ 3, khu Tân An, phường Tân Dân

 

 

Ô đất số L2

131,1

 7.210.500.000

1.400.000.000

 400.000.000

500.000

  V. Hai (02) ô đất tại Khu vực băng 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tiên Cát

 

1

Ô đất số LK2-15

173,7

7.816.500.000

1.400.000.000

400.000.000

500.000

2

Ô đất số LK2-16

145,6

5.824.000.000

1.000.000.000

400.000.000

500.000

               

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thành phố Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP.

- Phương thức đấu giá: Trả giá một vòng theo phương thức trả giá lên.

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 13/10/2020 đến ngày 30/10/2020 trong giờ làm việc hành chính, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

6. Xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 19/10/2020 đến ngày 20/10/2020 khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong giờ làm việc hành chính

7. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ.

- Thời gian nhận từ ngày 13/10/2020 đến 16h30 phút ngày 30/10/2020 trong giờ làm việc hành chính (Thời gian Trung tâm nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

8. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm:

            - Tài khoản số: 10.36.36.6666 tại Ngân hàng Vietcombank Phú Thọ

- Hoặc tài khoản số: 42110000320858 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp trong 03 ngày: 28/10/2020 , 29/10/2020, 30/10/2020.

* Lưu ý: Tiền đặt trước nộp riêng cho từng ô đất.

Ghi chú: Riêng chứng từ nộp tiền đặt trước có thể nộp cùng hồ sơ và phiếu trả giá hoặc nộp sau nhưng phải nộp đầy đủ trước 16h30 phút ngày 30/10/2020).

9. Thời gian, địa điểm đấu giá, công bố kết quả đấu giá:

Bắt đầu từ 08h00 phút ngày 02/11/2020 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì (Thuộc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

           Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.

 

Nơi nhận:

- UBND T.P Việt Trì;

- Báo Phú Thọ (đ/t);

- Cổng TTĐT đấu giá quốc gia (đ/t);

- Cổng TTĐT UBND TP Việt Trì;

- GĐ, PGĐ sở (Ô Hải b/c và mời dự);

- Niêm yết: theo quy định;

- L­ưu: VT, HSĐG (TTr).

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

 

 Đỗ Thị Kiên Tâm