Việt Trì: Tổng kết lớp Bồi dưỡng kiến thức, quốc phòng an ninh cho đối tượng 4
Cập nhật ngày: 01/11/2020 10:43
Chiều 30/10, Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố Việt Trì đã tổ chức tổng kết lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4. Dự và trao chứng chỉ có các đồng chí: Lê Công Luận- Phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng thành phố; Trần Quang Bính- Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Thượng tá Lê Anh Chiến- Ủy viên BTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố; Đại diện Ban giám hiệu trường THPT Chuyên Hùng Vương.

        Trong thời gian 4 ngày 126 học viên là giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương đã hoàn thành chương trình học tập với các nội dung về đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, chính sách, Pháp luật của nhà nước Việt Nam về các vấn đề: Quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng- an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Cùng với đó là các nội dung: phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của các Luật quốc phòn, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

        Thông qua lớp học giúp các học viên nắm chắc nội dung cơ bản, biết vận dụng kiến thức đã học vào giảng dạy tại mỗi nhà trường, góp phần hoàn chỉnh chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức bồi dưỡng quốc phòng và an ninh.

        Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung bài học của các giáo viên, sự nỗ lực cố gắng của các học viên, lớp học đã diễn ra thành công, đạt kết quả khá với 18,25% học viên được xếp loại giỏi, còn lại đạt loại khá.

                                                      

Minh Chính- Quang Huy