Huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021
Cập nhật ngày: 24/08/2021 11:08
Từ ngày 23/8 đến ngày 29/8, Thành phố Việt Trì tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2021.

Trong thời gian 07 ngày, các chiến sỹ dân quân tự vệ thuộc 04 cơ quan: Dân Đảng, Chính quyền thành phố, công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú được trang bị kiến thức chính trị với các chuyên đề như: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hành các kỹ thuật như: quản lý vũ khí, khí tài được trang bị, tập bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn xa trúng đích, chắp nối đồ dùng gây nổ…   

Qua đợt huấn luyện giúp lực lượng dân quân nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, nắm chắc và hiểu rõ thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng; thuần thục các động tác về kỹ, chiến thuật chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống; có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng, an ninh trong tình hình mới./.

 

Thùy Dung – Huy Hưng