Thông báoTên gọi, mẫu dấu của Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Việt Trì; Chức danh và chữ ký của Giám đốc,các Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Việt Trì
Cập nhật ngày: 14/07/2022 13:10