Dữu Lâu tổ chức kỳ họp thứ Tư HĐND khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Cập nhật ngày: 29/07/2022 14:51
Sáng ngày 29/7/2022, HĐND phường Dữu Lâu đã tổ chức kỳ họp thứ Tư, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tóm tắt: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu – chi ngân sách phường năm 2021; Báo cáo hoạt động của thường trực HĐND phường 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư HĐND phường khóa XXI.

Theo Báo cáo, tính đến hết 6 tháng đầu năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn phường đều ổn định và phát triển. Tổng thu ngân sách đạt trên  9 tỷ đồng, nguồn vốn huy động tại Quỹ tín dụng đạt trên 90% kế hoạch năm; sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi ổn định, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.Trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, địa phương đã báo cáo thành phố cho xây dựng hạ tầng 1 số khu vực: đồi Làng, đồi Bổng; đấu giá 1 số khu vực và cấp giấy Chứng nhận QSDĐ cho gần 400 trường hợp. Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, tiếp tục được quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đạt chỉ tiêu đề ra; An sinh xã hội, môi trường, trật tự đô thị được đảm bảo. Tình hình an ninh trật tự ổn định, tình hình dịch Covid – 19 được kiểm soát tốt.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy yêu cầu HĐND phường Dữu Lâu tiếp tục triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu trong phát triển kinh tế - xã hội năm cũng như các Nghị quyết đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện tốt các hoạt động đầu tư, xây dựng, trật tự đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho nhân dân.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường Dữu Lâu đã tổ chức kiện toàn một số chức danh: tiến hành miễn nhiệm Trưởng Ban pháp chế HĐND phường và bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban Pháp chế HĐND; bầu Phó chủ tịch UBND phường và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND phường.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết quyết toán ngân sách phường năm 2021./.

 

Đặng Dũng