Thông báo xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2022
Cập nhật ngày: 28/09/2022 13:46