Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, tôn giáo năm 2022
Cập nhật ngày: 29/09/2022 11:59
Ngày 29/9/2022, Thành uỷ Việt Trì phối hợp với Trường chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận, tôn giáo năm 2022. Đồng chí Đặng Trần Minh – Phó bí thư thường trực Thành uỷ; lãnh đạo lãnh đạo trường Chính trị tỉnh đã đến dự.

      Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên là lãnh đạo các phòng ban của Thành uỷ - UBND thành phố, cán bộ làm công tác dân vận của các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ được nghiên cứu, trao đổi 2 chuyên đề: Chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước ta, tình hình an ninh tôn giáo trên địa bàn hiện nay; Xây dựng, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ. Trong các chuyên đề, bài giảng đều cập nhật quan điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII.

      Thông qua bồi dưỡng sẽ giúp các học viên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng công tác dân vận, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân vận, tôn giáo từ thành phố đến cơ sở; thông tin kịp thời những kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tuyên truyền vận động quần chúng; qua đó góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thu Phương – Minh Quang