HĐND tỉnh giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phường Tiên Cát.
Cập nhật ngày: 04/10/2022 13:59
Ngày 4/10, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực Việt Trì do ông Nguyễn Mạnh Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Phường Tiên Cát.

       Là phường trung tâm của thành phố với số lượng dân cư đông, các giao dịch về bất động sản tương đối nhiều. Hiện nay trên địa bàn phường cũng đang thực hiện nhiều các dự án trọng điểm của Tỉnh và thành phố liên quan đến thu hồi đất. Từ đầu năm 2020 đến nay, phường đã thực hiện cấp GCNQSDĐ lần đầu cho 56 hộ gia đình, với diện tích 6.900 m2; cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ cho 857 hộ, diện tích 66.800 m2 (Trong đó, có 24 hộ được công nhận diện tích tăng thêm; 15 hộ được cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng). Các hộ chưa được cấp giấy chứng nhận còn lại chủ yếu là do tồn đọng nguồn gốc không rõ ràng phức tạp, chia tách đất, chuyển nhượng và thừa kế…

        Tại buổi giám sát, bên cạnh đánh giá kết quả thực hiện, các thành viên đoàn cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề xuất những giải pháp nhằm giúp cấp ủy, chính quyền Phường Tiên Cát thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn.

        Ông Nguyễn Mạnh Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố ghi nhận sự tập trung, nỗ lực của phường Tiên Cát trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp và nhân dân. Ông Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu phường Tiên Cát cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai để người dân hiểu và chấp hành; thống kê rà soát những trường hợp còn vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho số thửa đủ điều kiện. Cấp ủy, chính quyền phường cần tập trung làm tốt công tác phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai thành phố để thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo thời gian theo quy định; đặc biệt là nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ địa chính để đáp ứng công việc ngày càng cao. 

Thu Phương – Minh Quang