Ông Nguyễn Mạnh Sơn – trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát công tác cấp GCNQSDĐ tại xã Thanh Đình
Cập nhật ngày: 04/10/2022 16:21
Chiều cùng ngày 4/10, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực Việt Trì do ông Nguyễn Mạnh Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố làm Trưởng đoàn tiếp tục thực hiện giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Thanh Đình.

Ngay khi luật đất đai 2013 có hiệu lực, xã Thanh Đình đã làm tốt việc triển khai các văn bản Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của thành phố, Tỉnh, Trung ương đến cán bộ và nhân dân. Kết quả thực hiện, ở nhóm đất nông nghiệp đã cấp được 8 GCN lần đầu, diện tích 15,550,4 m; cấp đổi, cấp lại 29 GCN, diện tích 69.994,5 m. Ở nhóm đất phi nông nghiệp cấp 39 GCN lần đầu, diện tích 5,748,2 m; cấp đổi, cấp là  hơn 1500 GCN. Công nhận diện tích tăng thêm cho 24 hộ. Cho phép 70 hộ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thu nộp ngân sách hơn 6 tỷ tiền sử dụng đất. Việc giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai đạt kết quả tốt. Không có vụ việc tồn đọng.

Thay mặt đoàn giám sát, Ông Nguyễn Mạnh Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố ghi nhận kết quả của xã Thanh Đình. Là xã địa bàn rộng, diện tích đất nông nghiệp lớn. Những năm gần đây đô thị mở rộng, phát triển nhiều tuyến đường giao thông, tạo nhiều quỹ đất ở nên các giao dịch về đất đai trên địa bàn xã khá sôi động, Để làm tốt, đề nghị xã tăng cường phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai trong công tác đo đạc, quy chủ, lập hồ sơ công nhận và cấp GCNQSD đất. Chỉ đạo cán bộ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng theo quy định của pháp luật, không để sai sót, chậm hồ sơ của công dân.

Thu Phương - Đặng Dũng