Đoàn giám sát HĐND tỉnh giám sát công tác cấp GCNQSDĐ tại UBND TP Việt Trì
Cập nhật ngày: 05/10/2022 13:26
Sáng 5/10, tiếp tục chương trình làm việc, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh khu vực Việt Trì do ông Nguyễn Mạnh Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố làm Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại UBND thành phố Viêt Trì.

 

      Công tác cấp GCN QSDĐ trên địa bàn thành phố được thực hiện từ những năm 1995 theo các Kế hoạch của UBND tỉnh. Đến khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành, Việt Trì đã cơ bản hoàn thành công tác cấp GCN QSDĐ lần đầu (đạt trên 94%). Số hộ gia đình, cá nhân còn lại chưa được cấp GCN QSDĐ chủ yếu là các trường hợp có tồn tại, vướng mắc hoặc đi vắng chưa kê khai đăng ký.

 

 

      Trong hai năm 2020-2021, đối với nhóm đất nông nghiệp, Việt Trì đã cấp 101 GCN QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân với diện tích 13,19ha, đạt 94,2% diện tích; cấp đổi, cấp lại 1.468 GCN QSDĐ do chuyển quyền sử dụng đất. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp, đã thực hiện cấp 1.328 GCN QSDĐ lần đầu (đạt 98,8 %);  Gần 20.000 GCN QSDĐ được cấp đổi, cấp lại do chuyển quyền sử dụng đất, công nhận diện tích tăng, chuyển mục đích sử dụng đất. UBND thành phố cũng đã cấp được 191 GCN QSDĐ cho các tổ chức, cập nhật vào hồ sơ địa chính để quản lý theo quy định.

 

 

        Thay mặt đoàn giám sát, ông Nguyễn Mạnh Sơn - ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện của các phòng ban chuyên môn của UBND thành phố thời gian qua. Việt Trì là đô thị đang trên đà phát triển, khối lượng giải quyết các giao dịch về đất đai rất lớn. Vì vậy, làm tốt công tác giải quyết các TTHC về đất đai là góp phần tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Ông Nguyễn Mạnh Sơn yêu cầu UBND thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai để người dân hiểu và chấp hành. Công tác xét duyệt, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ cần được thực hiện nghiêm, đảm bảo kịp thời, khách quan, công minh và đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện kịp thời, xử lý các vi phạm, việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn và các phường xã phải cụ thể hóa theo từng vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp để thống nhất phương án giải quyết, tránh phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt, thành phố cần đẩy nhanh việc số hóa bản đồ địa chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đất đai.

 

 

      Về các đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố liên quan đến những vướng mắc về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực đất đai, đoàn giám sát tiếp thu và sẽ báo cáo với thường trực HĐND tỉnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Thu Phương – Minh Quang