Loại văn bản : Báo cáo
Số hiệu : 297/BC-UBND
Người ký : Chủ tịch UBND - Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 25/10/2021
Ngày có hiệu lực : 25/10/2021