Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 1653/CV - BCÐ
Người ký : Phó BCĐ phòng chống dịch COVID -19 tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Y tế: Nguyễn Huy Ngọc
Nơi ban hành : UBND Tỉnh Phú Thọ
Ngày phát hành : 07/08/2020
Ngày có hiệu lực : 07/08/2020