Loại văn bản : Các Văn Bản Khác
Số hiệu : 3027/UBND-NV
Người ký : CT Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 10/11/2021
Ngày có hiệu lực : 10/11/2021