Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 2782/KH-UBND
Người ký : PCT Phạm Xuân Hiệp
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 20/10/2021
Ngày có hiệu lực : 20/10/2021