Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 124/KH-UBND
Người ký : CT Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 19/01/2021
Ngày có hiệu lực : 19/01/2021