Loại văn bản : Kế hoạch
Số hiệu : 2753/KH-UBND
Người ký : Chủ tịch UBND - Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 16/10/2021
Ngày có hiệu lực : 16/10/2021