Loại văn bản : Quyết Định
Số hiệu : 3330/QÐ-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 22/10/2021
Ngày có hiệu lực : 22/10/2021