Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 2243/TB-UBND
Người ký : PCT Lê Công Luận
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 01/11/2021
Ngày có hiệu lực : 01/11/2021