Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 2835/TB-UBND
Người ký : PCT Phạm Xuân Hiệp
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 23/11/2021
Ngày có hiệu lực : 23/11/2021