Loại văn bản : Thông Báo
Số hiệu : 3060/TB-UBND
Người ký : PCT Phạm Xuân Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 26/11/2021
Ngày có hiệu lực : 26/11/2021