Loại văn bản : Hành Chính
Số hiệu : 486/STTTT-TTBCXB
Người ký : PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông: Nguyễn Thị Hồng Thuý
Nơi ban hành : Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày phát hành : 05/08/2020
Ngày có hiệu lực : 05/08/2020