Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 3009/UBND-NV
Người ký : PCT Phạm Xuân Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 10/11/2021
Ngày có hiệu lực : 10/11/2021