Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 3081/UBND-NV
Người ký : CT Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 16/11/2021
Ngày có hiệu lực : 16/11/2021