Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 3246/UBND-VP
Người ký : CT Nguyễn Ngọc Sơn
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 30/11/2021
Ngày có hiệu lực : 30/11/2021