Loại văn bản : Công Văn
Số hiệu : 2880/UBND-KT
Người ký : PCT Phạm Xuân Hiệp
Nơi ban hành : Ủy ban nhân dân Thành phố Việt Trì
Ngày phát hành : 28/10/2021
Ngày có hiệu lực : 28/10/2021